Tetova në dy vite me stadiume moderne

Ashtu edhe siç pritej në mbledhjen e këshillit komunal në Komunën e Tetovës u miratua vendimi për dhënie me koncesion të dy stadiumeve futbollistike të Tetovës.

Ky vendim i jep dritë jeshile komunës së Tetovës për të nënshkruar Marrëveshjen e dhënien me koncesion të stadiumeve të qytetit të Tetovës Shoqatës për aktivitete sportive, tregti dhe shërbime “LD Sport“ Shpkpv-Tetovë.
Këtij Vendimi i kanë paraprirë analizat e bëra dhe formimi i komisionit të tenderimit, ku pas të gjitha analizave dhe shqyrtimeve të nevojshme është marrë qëndrimi që këto dy objekte sportive t’i jepen për menaxhim shoqatës së sipërpërmendur e cila në mënyrë të detajuar ka bërë
përshkrimin e aktiviteteve që do t’i zhvilloj në këto dy stadiume gjatë periudhës së ardhshme.

Investimi i nevojshëm minimal do të jetë 7.700.000 Euro për të dy stadiumet, ku parashihet që të bëhen restaurimet e nevojshme dhe modernizimi i këtyre objekteve sportive në mënyrë që t’i plotësojnë standardet evropiane të garimit në futboll.

Më këtë i hapet rrugë transformimit të sportit

Lini Një Koment

Lini Një Koment

Shiko t'gjithë komentet

Email Adresa juaj nuk do të publikohet. Gjithëashtu te dhenat tjera nuk do të shpërndahen me persona të tret. Fushat e obliguara janë të Shenjosura *