Habib Qeriqi nga Lipjani ka nevojë për ndihmën tuaj

Qeriqi nga komuna e Lipjanit është diagnostikuar me një sëmundje të rëndë dhe kostoja është e papërballueshme për familjen e tij.

Habib Qeriqi është diagnostikuar me sëmundjen (Adenocarcinoma ductal pancreatis) apo kanceri i pankreasit.

Shërimi i tij kushton 45 mijë euro, shumë të cilën familja nuk e ka dhe intervenimi i tij duhet të kryhet në Turqi.

Lusim të gjithë njerëzit vullnetmirë që kanë mundësi t’i dalin Habibit në ndihmë financiarisht.

Xhirollogaria për ndihmë e Habibit është kjo:

20260001748060-94.TEB
Kodi i Swiftit/BIC TEBKXKPR
Iban‐i XK05
Nr.Familjar 045–642–865